Books and CDs

Books

Scholarly monographs

Modes of Life of Theravada Monks. A Case Study of Buddhist Monasticism in Sri Lanka. Diss. Helsinki: The Finnish Oriental Society, 1982, XIV+267p. (Studia Orientalia 52). ISBN 951-95076-0-4. 

Patimokkha i strukturanalytisk belysning. En religionshistorisk studie av de buddhistiska klosterreglerna i Sutta-vibhanga. Åbo: Åbo Akademi, 1985, 143s. (Religionsvetenskapliga skrifter nr 9). ISBN 951-649-090-5.

Paradise within Reach. Monasticism and Pilgrimage on Mt Athos. Helsinki: Helsinki University, 1993, 183p. ISBN 951-570-158-9.

Tales and Truth. Pilgrimage on Mount Athos Past and Present. Helsinki: Helsinki University Press, 1994, 221p. ISBN 951-570-215-1.

Carl Robert Sederholms liv, verk och intellektuella individuation. Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten, 1996, 120s. (Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 150). ISBN 951-653-285-3.

The Attitudes and Interpretations in Comparative Religion. Helsinki: Academica Scientiarum Fennica, 2000, 173p. (FF Communications, 272). ISBN 951-41-0876-0.

Det heliga berget Athos. Helsingfors: Schildts 2006, 150s. ISBN 951-50-1602-9.

Words Matter. Hermeneutics in the Study of Religions. Oxford: Peter Lang 2011, 217p. (Religions and Discourse 52). ISBN 978-3-0343-0268-5.

Rafael Karsten: Bland indianfolk I Sydamerika (with Raili Gothóni 2018). ISBN 978-952-7076-38-5.

Edited scholarly studies:

Bodhipuun juurella. Kokemuksia buddhalaisluostareista (Mikael Tenzin Döndenin kanssa). Keuruu: Otava, 1984, 256s. ISBN 951-1-07682-5.

Mythology and Cosmic Order (Juha Pentikäinen kanssa) Helsinki: The Finnish Literature Society, 1987, 166s. (Studia Fennica 32). ISBN 951-717-512-4.

Att förstå inom humaniora. Helsingfors Jyväskylä: Societas Scientiarum Fennica, 2002, 335s. ISBN 951-653-313-2.

The Monastic Magnet. Roads to and from Mount Athos (with Graham Speake). Oxford: Peter Lang 2008, 197p. ISBN 978-3-03911-337-8.

Pilgrims and Travellers in Search of the Holy. Oxford: Peter Lang 2010, 306p. ISBN 978-3-0343-0161-9.

Religious Experience: North and South. Oxford: Peter Lang 2012, 292p. ISBN 3034308533.

General studies:

Buddhalaista viisautta (Mahapanna [Mikael Niinimäki] kanssa). Helsinki: Gaudeamus, 1987, 259s. ISBN 951-662-419-7.

Buddhalainen sanasto ja symboliikka (Mahapanna [Mikael Niinimäki] kanssa). Helsinki: Gaudeamus, 1990, 117s. ISBN 951-662-499-5.

Oletko neuvoton. Lohdutuksen sanoja opinnäytteen laatijalle. Ruotsin kielestä suomentanut Elise Miettinen. Helsinki: Yliopistopaino, 1991, 75s. ISBN 951-570-099-x. 3. painos 1992. ISBN 951-570-140-6.

Är du Rådvill. Trösterika ord till dig som kämpar med ditt examensarbete. Helsinki: Yliopistopaino, 1992, 64s. ISBN 951-570-125-2.

How to survive in Academia. Helsinki University Press, 1996, 84p. ISBN 951-570-330-1.

Athos. Suomalaisia kävijöitä Pyhällä Vuorella – Finländska besökare på det Heliga berget (Göran Schildtin kanssa, Christine och Göran Schildts Stiftelse, 2005).

Ajattelun aarteet (Raili Gothónin kanssa). Porvoo Helsinki Juva: WSOY 2007, 544s. ISBN 978-951-0-31655-9.

Guido Gothóni: Hjärtegod läkare med omdöme. Skrifter utgivna av Tore och Herdis Modeens stiftelse nr 46. Helsingfors 2020, 63s. ISBN 978-952-69476-3-1.

Stora Rådet. Om livslångt kamratskap. Skrifter utgivna av Tore och Herdis Modeens stiftelse nr 49. Helsingfors 2021, 63s. ISBN 978-952-69476-4-8.

Fiction and philosophy of life:

Tuntematon pyhiinvaeltaja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2000, 180s. ISBN 951-0-2455-X. 

Nainen tiennäyttäjänä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2001, 175s. ISBN 951-0-25666-8.  

Sanat kuin peili. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2001, 110s. ISBN 951-0-26058-4. 

The Unknown Pilgrim. The Soul’s Journey to God and to the Holy Mountain of Athos. Manton, California: Divine Ascent Press, 2006, 165p. ISBN 0-9714139-2.

CDs

René Gothóni Nostalgic 1966-1971 (2010 • album out of stock).

Glimtarna är livet (2011 • album available), includes 19 troubadour-like songs in Swedish about what it means to be human in this world of joy, sorrow, trials and hopes.

How Are You Today? (2013 • album available), includes 20 songs in English.

Nu är jag fri (2017 • album on Spotify; available), includes 13 song in Swedish.

Lullabies (2018 • single on Spotify; not available), includes 3 lullabies in English dedicated to Prince George of Cambridge, Princess Charlotte of Cambridge, and Prince Louis of Cambridge.

Trubaduren (2019 • album on Spotify; available), includes 16 songs; one love song in French, three songs in English and 12 songs in Swedish.

The World is an Open Book (2020 • single; available), is a lullaby dedicated to Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

All available CDs can be purchased for €20 by order from renegothoni.fi or rene.gothoni@gmail.com, and received signed by René Gothóni